Joroisten Musiikkipäivät

Tunnelmallisissa kartanoissa ja komeissa kirkoissa järjestetyt lied- ja kamarimusiikkikonsertit ovat olleet Joroisten Musiikkipäivien ydintä jo vuodesta 1977 lähtien. Festivaali levittäytyy Keski-Savossa neljän paikkakunnan alueelle sisältäen taidemusiikin helmiä, lapsille suunnattuja konsertteja ja monimuotoisia tapahtumia. Festivaali järjestetään vuosittain heinä-elokuun vaihteessa.

Joroisten Musiikkiyhdistys ry

Joroisten Musiikkiyhdistys ry perustettiin vuonna 1980 tukemaan Joroisten Musiikkipäivien järjestämistä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti ympäri vuoden. Voit liittyä musiikkiyhdistyksen jäseneksi. Jäsenenä tuet toimintaamme ja saat etuja. Jäsenkirjeissä välitämme ajankohtaista tietoa festivaalista ja yhdistyksen toiminnasta. Jäsenille myönnetään myös alennusta konserttilipuista. Vuonna 2022 jäsenmaksu oli 35 €. Vuoden 2023 jäsenmaksu päätetään vuosikokouksessa alkuvuoden aikana. Ota yhteyttä jäsenyyteen liittyen: info@joroinenmusicfestival.fi.

Festivaalin aikana pienen organisaation apuna on suuri joukko vapaaehtoista työvoimaa. Talkoolaiset toimivat mm. lipunmyyjinä, opastajina ja esiintyjävastaavina. Ole yhteydessä tammi-maaliskuun aikana, jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä: karin.keitel@joroinenmusicfestival.fi.

Kulttuuritarinat soimaan -hanke

”Kulttuuritarinat soimaan” on alueellinen kehityshanke. Hankkeessa selvitetään, miten Joroisten Musiikkipäivien joroislaiseen kartanohistoriaan nojaavaa imagoa voidaan laajentaa kattamaan musiikkipäivien toiminta-alueen historiallista kulttuuriperintöä, painopisteinä Joroinen, Rantasalmi ja Juva. Hanke tuo näin lisäarvoa myös musiikkipäiviin osallistuvien kuntien kulttuurimaineeseen ja matkailuimagoon.

Hankkeen aikana kootaan historiatietoa alueen kartanoista, muista merkittävistä kohteista ja paikallishistoriasta yleisesti. Kerätystä aineistosta muokataan mm. tarinoita, kuvia ja podcasteja. Historiatiedon tarinallistaminen kattaa myös paikkakuntien kehityspolkuja ja niille leimallisia tapahtumia.

Tarinallistamista toteutetaan erilaisissa muodoissa musiikkipäivien ja viestinnän käyttöön. Tiedon kerääminen palvelee paitsi Joroisten Musiikkipäiviä myös kuntia, yrittäjiä ja matkailutoimijoita.  Hanke luo verkostoja eri taidemuotojen ja toimijoiden välillä. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä koulujen kanssa, joiden käyttöön alueen historiaa peilaavat tarinat myös sopivat.

Hankkeen saama julkinen tuki on yhteensä 57 908,00 €, josta EU:n rahoitusosuus on 24 321,36 €. Hankkeen kesto on 1.2.2022-31.12.2023.

×
×

Etsi sivustolta