Kulttuuritarinat

Tältä sivulta voit lukea Joroisten Musiikkipäivien toiminta-alueen historiaan liittyviä tarinoita ja sarjakuvia.

Voit kopioida ja jakaa tarinoita vapaasti missä tahansa formaatissa lisenssin CC BY-ND ehdoin:

  • teoksen sisältöä ei saa muokata
  • tekijän nimi tulee mainita julkaisun yhteydessä

Kulttuuritarinat soimaan -hanke

”Kulttuuritarinat soimaan” on alueellinen kehityshanke. Hankkeessa selvitetään, miten Joroisten Musiikkipäivien Joroisten kartanohistoriaan pohjaavaa imagoa voidaan laajentaa kattamaan festivaalin toiminta-alueen historiallista kulttuuriperintöä, painopisteinä Joroinen, Rantasalmi ja Juva. Hanke tuo näin lisäarvoa myös musiikkipäiviin osallistuvien kuntien kulttuurimaineeseen ja matkailuimagoon.

Hankkeen aikana kootaan historiatietoa alueen kartanoista, muista merkittävistä kohteista ja paikallishistoriasta yleisesti. Kerätystä aineistosta muokataan mm. tarinoita, sarjakuvia ja podcasteja. Historiatiedon tarinallistaminen kattaa myös paikkakuntien kehityspolkuja ja niille leimallisia tapahtumia.

Tarinallistamista toteutetaan erilaisissa muodoissa musiikkipäivien ja viestinnän käyttöön. Tiedon kerääminen palvelee paitsi Joroisten Musiikkipäiviä myös kuntia, yrittäjiä ja matkailutoimijoita.  Hanke luo verkostoja eri taidemuotojen ja toimijoiden välillä. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä koulujen kanssa, joiden käyttöön alueen historiaa peilaavat tarinat myös sopivat.

Hankkeen saama julkinen tuki on yhteensä 57 908,00 €, josta EU:n rahoitusosuus on 24 321,36 €. Hankkeen kesto on 1.2.2022-31.12.2024.

×
×

Etsi sivustolta